Na czym polega postępowanie habilitacyjne?

Warto wiedzieć, że od 2011 roku osoby, które mają tytuł doktora i chciałyby rozwijać swoją karierę naukową mogą przystąpić do postępowania habilitacyjnego. Wcześniej musieli przejść przez przewód habilitacyjny. Do 2013 roku była to alternatywa. Teraz osoby które chcą uzyskać najwyższy tytuł naukowy w Polsce nie mają wyboru. Muszą przejść postępowanie habilitacyjne. Może je rozpocząć tylko i wyłącznie osoba, która posiada już stopień doktora oraz posiada osiągnięcia naukowe. Wliczają się tutaj tylko i wyłącznie osiągnięcia naukowe, które kandydat osiągnął już po uzyskaniu tytułu doktora. Kolejną kwestią jest to, czy kandydat wykazuje się istotną aktywnością naukową czy też nie. Jeśli chodzi o osiągnięcia naukowe to wzbudzają one wiele wątpliwości. Niektórzy nie wiedzą jak interpretować ten zapis. Warto wiedzieć, że informacje na ten temat znajdziemy w ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym. Osiągnięciem tym jest przede wszystkim dzieło, które zostało opublikowane w całości lub w znacznej części. Może to być także jednotematyczny cykl publikacji. Musi być to praca w oryginalna i w całości autorstwa osoby, która stara się o nadanie stopnia doktora habilitowanego. Warto wiedzieć, że postępowanie habilitacyjne składa się z kilku bardzo ważnych faz. Pierwsza z nich to wszczęcie postępowania habilitacyjnego. Dzieje się to na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie tytułu. Wniosek musi zostać złożony do Centralnej Komisji Do Spraw Stopni i Tytułów. Później powoływana jest komisja habilitacyjna, która sprawdza czy osiągnięcia danej osoby są wystarczające do nadania tytułu.